υπηρεσια
ηλεκτρονικης
πληρωμης
  • 01. Εισαγωγή κωδικού
  • 02. Πληρωμή
  • 03. Επιβεβαίωση

Εισάγετε τον κωδικό πληρωμής ΔΙΑΣ που αναγράφεται στο έντυπο Ειδοποίησης Πληρωμής Ασφαλίστρων που έχετε λάβει.