1. Εισαγωγή κωδικού
  2. Πληρωμή
  3. Επιβεβαίωση

Κωδικός πληρωμής